IZMIR

Asfalt Tenis Kortu Altyapı Yapılması
X

Asfalt ve alt yapının yapılması

1) Yapılacak olan sahaların etrafları 25cm geniGliğinde, 15cm. mevcut zeminin altında (temel)
2) 45cm. zemin üzerinde kalacak Gekilde toplam 60cm. yüksekliğinde beton hatıl ile dönülecektir.
3) Hatıl betonunun içi demir donatılı olup Ø8'lik nervürlü inşaat çeliğinden etriye ve Ø10'luknervürlü inşaat çeliğinden 6 sıra geçirilen çubuklar ile etriyeler birbirine bağlanacaktır.
4) Hatıl betonu hazır betondan imal edilecektir. Kullanılacak betonun cinsi BS 20-24 diye tabirettiğimiz standartlarda olacaktır.
5) Tel örgü sistemini taşıyacak dikmelerin ayaklarına gelecek ankrajlar önceden hazırlanarak beton dökümü esnasında kalıp içine yerleşecek
6) Sahaların zeminleri makine kullanılarak tesviye edilip vibratörlü silindir ile iyicesıkıştırılacaktır.
7) Sahaların çökmesini ve ileriki zamanlarda çatlakların oluşmasını önlemek içinsıkıştırılmış zemin üzerine15-20cm kalınlığında kaba blokaj malzeme serilip iyice sıkıştırılacaktır.
8) Etrafı beton hatıllar ile çevrilmiG zemin üzerine ortalama 20cm. kalınlığında %50 kırma taştozuyla karıGık mekanik stabilize (PLENTMIX) serilip sıkıştırılacaktır.
9) Bu imalat esnasında sahalaraenlemesine tek taraflı % 0.7-8cm. yakın bir meyil verilecektir. Verilen bu meyil sayesinde sahaüzerinde birikecek yağmur yıkama sularının rahat akmasını dolayısıyla kurumasını kolaylaştıracaktır.
10) Plentmix malzemesi asfalt Gantiyesinde plentlerde belirli bir rutubette hazırlanıpkamyonlar ile uygulama Gantiyesine nakledilecektir. Serme işlemi makine (Finisher) ile sıfır hatasızyapılacaktır. Sıkıştırmada en az 7 tonluk vibratörlü silindirler kullanılacaktır.
11) Yukarıdaki işlemler ile dolgusu yapılmış, gerektiği gibi sıkıştırılmış ve meyili verilmiş saha üzerine
12) iki kademe, 5-6 cm kalınlığında bin der asfalt,ikinci kademe yine 4 -5 cm kalınlığında incemıcırlı Top-coat Finishing Coat asfalt uygulanacaktır. Toplam 12 cm. kalınlığında sıcak karışım asfalt kaplama yapılacaktır.
13) Burada dikkat edilecek önemli husus asfaltın düzgün bir zemine sahip olmasınısağlamaktır. Zira asfaltın yüzeyinde olabilecek dalgalanmalar aynen en üst akrilik kaplamayayansıyacaktır. istenmeyen bir durumda sahalar yıkandıktan sonra veya yağmurlardan sonra yer yergöllenmelere sebep olabilecektir. 14.Bu nedenle asfaltın serilmesi Finisher (makine) özel yöntemler ve mastarlar kullanılarak yapılacaktır. Asfaltın serilip sıkıGtırılmasında da en az 7 tonluk silindirlerkullanılacaktır.
14) Asfaltlama iGi bittikten sonra asfalt zemin en az 3 hafta dinlendirilecektir. Asfalt zeminbu 3 hafta boyunca özellikle günün en sıcak saatlerinde tazyikli su ile yıkanacaktır.
15) Bu yıkamasayesinde asfaltın içerisinde bulunan gazlar, yüzeye yakın olan killer, toprak tanecikleri ve yabancımaddeler temizlenmiG olacaktır.
16) Dinlendirilmesi tamamlandıktan sonra akrilik yüzey kaplama işlemine geçilecektir.

Asfalt Özellikleri:

1) Asfalt gözeneksiz (non-porous), hot mix su geçirmez olacaktır.
2) Asfalt kalınlığı en az 9-10cm olacaktır.
3) SıkıGtırmada en az 7 tonluk silindir vibratörlü silindirler kullanılacaktır.
4) Su akışının sağlanması için saha enlemesine max %05-8 derece inGa edilecektir.
5) Asfalt serilmeden önce altına minimum 20cm kalınlığında mekanik stabilize serilecek vebu kat en az 7 tonluk vibratörlü silindir ile iyice sıkıştırılacaktır.
6) Saha yüzeyinde her üç metrelik dilimde 0.3cm'den fazla yüzey bozukluğu olmayacaktır.
7) Asfalt tamamlandıktan sonra 21 gün dinlendirilecektir.
Akrilik zemin kaplaması:gartnameye uygun olarak imal edilen asfalt zemin üzerine uygulanır.

       


EPOKS INSAAT